Grups de treball i recerca

Grup de Recerca en Antropologia de la Sexualitat (GRAS)

Objectius i temàtica

El Grup de Recerca en Antropologia de la Sexualitat té com a princial interès indagar en les relacions entre antropologia i sexualitat, posant èmfasi en el coneixement de la diversitat sexual, corporal i de gènere des d’una perspectiva interseccional, capaç d’aportar una mirada integral sobre els fenòmens estudiats que tingui en compte l’efecte dels diferents eixos de desigualtat (identitat i expressió de gènere, edat, origen/ètnia, orientació sexe-afectiva).
L’objectiu principal del grup és construir un espai d’anàlisi, reflexió i difusió de les qüestions i problemàtiques sobre antropologia i sexualitat.
Els objectius específics són:

  • Apropar-se a l’estudi de la sexualitat considerant-la com una construcció social, un fet cultural i un fenomen polític on el cos esdevé un eix central d’anàlisi.
  • Potenciar l’observació de paradigmes per a la comprensió de les categories que conformen el sistema de sexe/gènere.
  • Analitzar les pràctiques i els discursos de discriminació i violència sexo-genèriques, tenint en compte la seva relació amb altres mecanismes generadors de desigualtats.
  • Contribuir a les anàlisis existents sobre la imbricació entre sexualitat, gènere, cos, feminisme i reivindicació.
  • Aprofundir en la intersecció i crear sinergies entre la investigació acadèmica i l’activisme (trans)feminista, sobretot en relació amb els processos reivindicatius de la comunitat LGTBI+ i la comunitat de treballadores sexuals.

Línies de recerca i eixos temàtics

Sexualitat, gènere, feminismes, cossos, identitat, diversitat, dissidència, comunitat LGTBI+, treball sexual.

Metodologia de treball

  • Organitzar jornades i seminaris que abordin el vincle entre sexualitat, gènere i cos.
  • Desenvolupar conjuntament projectes de recerca sobre les temàtiques del grup.
  • Difondre publicacions que aportin a la construcció epistemològica i metodològica de la temàtica proposada.

Pla de treball

Ens proposem realitzar unes cinc o sis trobades al llarg del curs.
Tenim en compte la possibilitat d’organitzar seminaris, conversatoris i cursos temàtics  d’aprofundiment i també la publicació de resultats, propostes i reflexions relacionades.

Membres del Grup

Livia Motterle
Óscar Guasch Andreu
José Antonio Langarita Adiego
Jordi Mas Grau
Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz
Clàudia Cardona López
Marc Fernández Castillo
Patricia Rivera Robles