Grups de treball i recerca

Grup de Recerca Antropològica sobre els Impactes de la Covid-19 (GRAIC)

Objectius i temàtica

El GRAIC neix a partir de les inquietuds d’un grup d’estudiants del màster d’Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona que van començar els seus projectes de recerca durant el curs 2019-2020, coincidint amb l’esclat de la pandèmia de la Covid-19.

L’Organització Mundial de la Salut va declarar oficialment la pandèmia el març del 2020, es van implantar mesures restrictives en tot el món, i aquest fenomen va tenir impactes directes, pràcticament simultanis i alhora molt diferents en la vida de les persones arreu del món. Aquests impactes són l’objecte d’estudi del GRAIC.

Des d’una lògica positivista s’ha esperat de les ciències socials que facin estimacions i prediccions sobre els impactes del virus, assumint-ho com una realitat natural i objectiva, una aparició que condiciona una «nova normalitat» o que «mai res serà com abans». El GRAIC, però, des d’una mirada antropològica, vol problematitzar la idea dels impactes que s’han assumit com a propis del virus i la pandèmia per avançar en la comprensió de la Covid-19 com a agent de relacions socials.
El grup té per objectiu generar recerca però també espais de trobada i reflexió al voltant tant de les vivències com dels conceptes relacionats amb la pandèmia de la Covid-19.

Línies de recerca i eixos temàtics

Línies de recerca:

 • La producció de discursos al voltant de la pandèmia de la Covid-19 i la seva recursivitat en la vida social.
 • La reorganització de les relacions de producció i de cures en el context de la pandèmia.
 • La construcció de coneixement sobre la salut, el risc o la medicina.
 • La metodologia del treball antropològic en un context de restriccions sanitàries i a la mobilitat.
 • La contribució de l’antropologia a diferents discursos i camps d’investigació, com l’estudi de crisis i desastres.

Eixos temàtics actuals:

 • La percepció del risc, vulnerabilitat i malaltia en el context de la Covid-19 i la seva escenificació a través de la fotografia i relats associats.
 • Els discursos dels riscos i dels impactes de la gestió de la crisi sanitària en la infància i la parentalitat i les seves productivitats.
 • La producció de coneixement, les relacions de treball i el sentit de la responsabilitat entre professionals de premsa.
 • Anàlisi dels discursos durant la tornada a l'escola de la "nova normalitat" en el context de la pandèmia.
 • La construcció i la difusió d’un discurs expert a partir d’un vocabulari autoritzat de la biomedicina i l’epidemiologia computacional.
 • La relació entre canvi climàtic i coronavirus, discursos de resposta des de la construcció individual i comunitària en contextos de vulnerabilitat política i sanitària.
 • Pràctiques i discursos en relació a la vivència del sagrat: la seva intervenció en la percepció del risc i la incertesa, la gestió del patiment, així com el sorgiment de xarxes de solidaritat en el marc de la pandèmia.

Pla de treball previst

 • Reunions del grup de forma mensual.
 • Realització d’activitats de divulgació de les diferents recerques i jornades de formació durant tot l’any.
 • Participació a les edicions futures de la Setmana de l’Antropologia i el COCA.

Membres del grup

Amanda Bernal
Ana Canales
João França
Anaïs Madera
Clàudia Martín
Milenka Valencia
Oriol Pascual

NOTÍCIES RELACIONADES

Quines eines té el cervell per resistir la pandèmia? Com afrontem l’adversitat?

25/01/2021

Intervenció d’Amanda Bernal, coordinadora del Grup de Recerca sobre els impactes de la Covid-19 de l’Institut Català d’Antropologia.

Programa “Els matins” de TV3 del 26 de gener de 2021: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-26012021/video/6080776/