Grups de treball i recerca

Antropologia del cos

Presentació

El principal interès d’aquesta iniciativa és el de formar un grup de treball centrat en l’Antropologia del Cos tot sumant-nos així als darrers corrents dins de la disciplina que a partir de la idea de corporeitat (Csordas) explora el cos com  a veritable camp de cultura,  com a producte directe, per tant, dels vectors socials i culturals, i al mateix temps com a agent que participa de manera activa en el món social.

Entre els diferents objectius el nostre grup serà treballar sobre la problemàtica del cos com a construcció simbòlica, com objecte de presentació i com objecte de representació. Ens interessen les conceptualitzacions sobre el cos, els seus usos i pràctiques socials. De manera resumida, ens interessa l’estudi de la corporeïtat humana com a fenomen social i cultural a partir dels tres nivells diferenciats d’anàlisi formulats per Scheper-Hughes i Lock[1]:  (a)  el cos individual, entès en el sentit fenomenològic de l’experiència viscuda en el cos, (b) el cos social, usos representacionals del cos en la seva qualitat de símbol natural i (c)  el cos polític: el cos humà com a eina o arma de domesticació i disciplinament i d’identificació, subjecció i resistència.

—-

[1] Nancy Scheper-Hughes, Margaret M. Lock, “The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology”,  Medical Anthropology Quarterly, 1/1, 1987, pp. 6-41.

COL·LOQUIS ANTROPOLOGIA DEL COS

19/12/2018 17:00

Cuerpos amplificados: Timbre, tiempo y textura musical en grandes escenarios

A càrrec d'Ana María Alarcón Jiménez

Lloc: Aula 1 de la IMF, C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona. Entrada lliure. 

El aprendizaje de un instrumento musical conlleva, en muchos casos, un proceso de práctica intensiva cuyo éxito depende en cierta medida del acoplamiento físico, motor, cognitivo y sensitivo entre instrumentista e instrumento. En el contexto de los conservatorios musicales, por ejemplo, es común que a los estudiantes de instrumentos de viento se les insista en la importancia de hacer de dicho instrumento una parte más de su propio cuerpo, a través de la práctica diaria, y de la mecanización de procesos de control fisiológico tales como la respiración, la coordinación entre el movimiento de su lengua y de los dedos de sus manos, o el manejo de la apertura de su boca y de su laringe, en aras de alcanzar unos ideales sonoros determinados. El impacto afectivo, social y cultural de esta unidad cuerpo-instrumento en el ser humano ha sido poco estudiada como tal, a pesar de presentarse como un precedente importante de la fusión entre seres humanos y medios tecnológicos, en la cual se enfocan las indagaciones científicas, posthumanistas y filosóficas contemporáneas, centradas en la figura del cíborg.

En esta presentación, abordaré estas cuestiones en el contexto de un grupo de músicos residentes en Barcelona, invitados todos ellos a tocar en alguno de los escenarios del festival de rock instrumental AMFest de 2018. En particular, reflexionaré y debatiré en torno a dos preguntas específicas: ¿Cómo se forja la unidad cuerpo-instrumento? y ¿Qué impacto tiene y qué modificaciones sufre dicha unidad al ser amplificada en los macro-escenarios de los festivales musicales, especialmente en aras de controlar públicamente el timbre, el tiempo y la textura musical? Al final, intentaré mostrar algunas de las formas en las que la amplificación ha llevado a los músicos que han participado en este proyecto a reformular sus estrategias de interacción con sus instrumentos, en su intento por mantener un balance estético y estilístico en los conciertos en vivo.

26/11/2018 17:00

Tentatives metodològiques per una antropologia del cos encarnada. Els laboratoris d'autoetnografia col·laborativa en base a les arts.

A càrrec de: Marissa Paituvi (UB)

Lloc: Institució Milà i Fontanals (CSIC), C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona
Entrada lliure. 

RESUM:

Estudi comparatiu de laboratoris d'autoetnografia col·laborativa en base a les arts a partir de recerques prèvies en les que he treballat la construcció corporal pròpia (COSpiració), la corporalitat en espais penitenciaris (Primer Accés), la corporalitat en processos de tractament de càncer de mama (Oncogrrrls), la corporalitat com a metàfora de l'espai i la memòria (Rizoma/cos-territori) i la corporalitat en itineraris reproductius (39'Maternitats). En base a la col·laboració experimental, una modalitat etnogràfica que intenta assenyalar un doble desplaçament en el treball de camp: (1) planteja les relacions en el camp com a col·laboracions (en comptes de participació) i (2) articula la forma de producció de coneixement mitjançant l'experimentació (en comptes de l'observació), plantejaré derives argumentals a partir de diverses parts del cos que s'han mostrat significatives.

02/10/2018 16:00

Exorcisme i martiri de les imatges a Catalunya, 1936. El cas de la Mà Conservada de Piera (1936)

A càrrec de: Manuel Delgado (UB)

Lloc: Institució Milà i Fontanals (CSIC), C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona

RESUM:

El contingut iconoclasta de l'anticlericalisme català contemporani –amb els grans brots de 1835, 1909 o 1936– podria ser interpretat com expressió tardana de la mateixa preocupació ontològica a propòsit del valor de la relació amb les imatges sagrades que va caracteritzar la Reforma. Segons aquesta premissa, les violències contra figures rituals catòliques no expressarien una ansietat política o social, sinó també una preocupació semàntica, una atenció prioritària sobre el valor dels signes externs i sobre la seva capacitat de manifestar realitats transcendents. En el cas particular de la destrucció del Sant Crist de l'església de Santa Maria i la relíquia de la Mà Conservada que allà es conserva, tindríem un exemple de com les profanacions sacrílegues no funcionaven com agressions contra imatges sinó contra cossos, tant per mortificar-los –martiri– com per expulsar d'ells les presències malignes que els habitaven –exorcisme. 

09/05/2018 16:00

El olor del cuerpo migrante en la ciudad desodorizada. Simbolismo olfativo en los procesos de clasificación social

A càrrec de Diana Mata Codesal (UPF)

Lloc: Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC, C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona. Entrada lliure

RESUM:

El olor se utiliza como marcaje de subalteridad en los procesos de diferenciación y evitación del inmigrante en la ciudad convirtiéndolo en un otro inferior que "huele mal". A partir del ejemplo etnográfico del barrio del Carmel se analiza la odoro-socialidad relacionada con la construcción del "cuerpo del inmigrante" en el aparentemente desodorizado entorno urbano de Barcelona, espacio que en realidad ofrece un complejo paisaje olfativo sujeto a lógicas de mercantilización.

26/03/2018 17:00

Música, trap i cos

A càrrec d'Alexandra Baena (UB)

Lloc: CSIC, C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona. Entrada lliure. 

El gènere musical del trap està estretament relacionat a unes característiques estètiques i corporals que el defineixen. La moda, els moviments, les drogues i els tatuatges, per exemple, són elements vinculats amb l'entitat del cos on la música és l'únic element que les uneix. A la xerrada, contextualitzarem musicalment aquest gènere per a després debatre sobre l'origen, el significat i la repercussió de tots aquells elements entre la música i el cos.

 

 

 

 

 

28/02/2018 17:00

Construccions Identitàries

A càrrec de: Mar C. Llop, fotògrafa i activista Trans*, co-fundadora de l´associació Generem!

Lloc: IMF-CSIC, C/ Egipcíaques 15, 08001 Barcelona

Mar Llop ens explicarà en aquesta trobada com va ser el procés del seu projecte "Construccions Identitàries - Work in Progress" plasmat primer en una exposició i posteriorment en forma de llibre publicat per Pol·len Edicions i Editorial Bellaterra. Al llarg de la xerrada ens presentarà les diferents línies del seu treball: "Conceptes" , "Persones", "Vincles" i "EnTrànsit" que recullen les experiències de més de 70 persones que s’identifiquen amb les idees que aixopluga el paraigua Trans*.