Grups de treball i recerca

Cultura i evolució

Presentació

L’objectiu d’aquest grup de treball és plantejar la integració de la teoria darwiniana de l’evolució dins dels estudis d’antropologia social i tractar, des d’aquesta perspectiva, qüestions fonamentals en l’estudi de l’ésser humà, com ara si existeix una evolució cultural paral·lela a l’evolució biològica, o quina relació hi ha entre cervell, ment i cultura, o quins són els orígens evolutius de la consciència, o si hi ha universals humans, etc. Tot plegat molt en la línia dels grups, essencialment de caràcter interdisciplinari, que han sorgit darrerament amb aquest mateix objectiu (veure darrer apartat).

Línies de recerca i eixos temàtics

A part del que ja s’ha mencionat en l’apartat anterior, les línies de recerca i eixos temàtics d’aquest grup serien:

  • Relació entre evolució biològica i evolució cultural
  • Bases biològiques, evolutives i cognitives de les formes culturals en els humans
  • Relació entre la cognició humana i l’aprenentatge cultural
  • Evolució humana i origen de la cultura
  • Comparació entre formes de cognició i sociabilitat entre humans i animals no humans

Metodologia de treball

El nostre objectiu és realitzar reunions periòdiques per discutir temes relacionats amb l’objectiu del grup de treball i/o publicacions. Si comptem amb finançament, també voldríem organitzar xerrades, conferències i seminaris oberts a tot el públic sobre aquests mateixos temes.

 

Col·laboracions

Culture Evolution Society ( https://culturalevolutionsociety.org/)
Centre for Anthropology & Mind (https://camoxford.wordpress.com/),
International Cognition & Culture Institute (http://cognitionandculture.net/),
International Association for the Cognitive and Evolutionary Sciences of Religion ( https://iacesr.com/)

Membres que integren el Grup

Alonso i Martínez, Natàlia

Bestard i Camps, Joan

Carrillo i Angles, Elena

Ladero Icardo, Oskar-Ananda 

Salazar i Carrasco, Carles

Prats i Ferrando, Georgina

Tria i Parareda, Núria

Historial d'activitats