Grups de treball i recerca

CIUTADANIES: Antropologia Històrica de les Identitats Polítiques en l’Estat Modern

PRESENTACIÓ

El grup de treball i recerca CIUTADANIES vol ser un espai per a la comparació històrica i transcultural dels processos de construcció d’identitats sociopolítiques (ètniques, nacionals, de classe i de gènere), relacionades principalment amb la nacionalitat i els drets de ciutadania en el marc de l’Estat-nació modern.

Es parteix de la base que les categories identitàries són construccions sociopolítiques històriques i relacionals, que es creen i transformen en contextos històrico-polítics on es donen unes relacions de poder específiques. Per tant, l’aproximació antropològica històrica és clau en les nostres investigacions per entendre els processos de construcció d’identitats socials i polítiques de pertinença dins el marc nacional i la seva relació amb la nacionalitat i la ciutadania en el estats moderns. I amb la construcció dels diferents discursos de pertinença sociopolítica que s’utilitzen per a distingir/classificar en diferents col·lectius o categories socials als individus dins l’estat modern: nacionals, nacionalistes, racistes, sexistes, classistes, …etc.

El grup té un interès especial en l’estudi d’aquells grups o col·lectius que, per diferents circumstàncies històriques, tenen una posició social, política o religiosa que els porta a tenir una identitat de pertinença múltiple, ambivalent o no estrictament circumscrita a les delimitacions polítiques majoritàries; especialment la que està vinculada a la definició/delimitació de la nacionalitat i els drets de ciutadania. Així doncs, aquest grup de recerca té en compte principalment els diferents col·lectius que posen en qüestió i enriqueixen el debat polític sobre la ciutadania, la nacionalitat i la pertinença sociopolítica, així com l’anàlisi dels processos històrics que expliquen la realitat present.

MEMBRES FUNDADORES

Montserrat Clua i Fainé
Maite Ojeda Mata
Maria Carballo López