Grups de treball i recerca

Antropologia i educació

PRESENTACIÓ

Treballem en recerca socioantropològica sobre l’educació en comunitats culturalment diverses. Duem a terme assessories, formació, recerques i projectes relacionats amb la immigració i la diversitat cultural, en diferents contextos i realitats, a partir d’enfocaments etnogràfics i comparatius i per millorar els processos educatius inclusius.

El grup prové de dues transformacions que són complementàries. Per una banda la del Grup de Recerca Mossa-GRAFO de la Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2016). Per altra banda de la Comissió d’Antropologia a Secundària de l’ACPA que va tenir una activitat important entre els anys 2011-2014.

OBJECTIUS

• Compartir i socialitzar el coneixement i l’experiència disponibles, pel que fa a plantejaments teòrics, etnogràfics i aplicats, en el marc de l’Antropologia i l’Educació.

Pensem que podem assolir progressivament aquest objectiu a partir de dues premisses que desenvoluparem simultàniament:

a) Gaudir de l’escolta i del compartir aquest coneixement i experiència.

b) Reflexionar, discutir i proposar sobre projectes, dilemes pràctics i aplicacions del saber antropològic a contextos i realitats educatives.

PLA DE TREBALL

Ens proposem realitzar unes cinc o sis trobades al llarg del curs.
Tenim en compte la possibilitat d’organitzar Jornades o Seminaris temàtics d’aprofundiment i també la publicació de resultats, propostes i reflexions relacionades, tant amb les trobades com amb les recerques que es puguin debatre o s’estiguin duent a terme.

MEMBRES DEL GRUP

Eva Bretones Peregrina
Beatriz García García
Montserrat García Picañol
Miryam Navarro Rupérez
Carmen Salcedo Vereda
Pepi Soto Marata
Susana Tovías Wertheimer