Grups de treball i recerca

Antropologia de la bogeria

Objectius

– Desenvolupar amb esperit crític i revisionista un corpus teòric de cara a la necessitat d’impulsar i analitzar noves eines que des de l’antropologia puguin articular-se en el camp de la salut mental. Aquest procés comptarà necessàriament amb la participació activa del col·lectiu de persones diagnosticades de problemàtiques mentals, fonamentalment d’aquells membres de l’Associació Cultural Radio Nikosia que funciona a la ciutat de Barcelona des de gener del 2003. Radio Nikosia és la primera emissora realitzada per un grup de 20 persones que han travessat l’experiència de l’anomenada “bogeria. “

– Reflexionar col·lectivament al voltant de la noció d’alteritat i alteritats.

– Organitzar, desenvolupar i difondre activitats culturals, comunicacionals i educatives en el medi universitari i en la comunitat en general en favor de de-construir l’estigma social que hi ha al voltant de la bogeria.

– Impulsar activitats que posin de manifest el rol de l’antropologia en el camp de la salut mental.

– Editar i difondre informes, documents, llibres i/o material educatiu relatius al tema de la salut mental des de la perspectiva antropològica.

– Promoure l’encontre i l’obertura del diàleg entre els propis participants del grup i els integrants de l’Associació Cultural Radio Nikosia en post de realitzar un permanent intercanvi de sabers i experiències.

– Revisar, reflexionar, reqüestionar les practiques desenvolupades fins ara a l’interior dels dispositius actuals de salut mental, analitzant les possibilitats que l’antropologia brinda sobre això.

– Contribuir a desenvolupar dispositius col·lectivament nous per treballar en salut mental que vagin més enllà de la dimensió clínica. És a dir que estiguin integrats dins de la comunitat ja no en tant unitats sanitàries sinó com a elements de la pròpia acció civil, de la pròpia experiència urbana.

– Contribuir a la difusió social de les opinions i drets de les persones diagnosticades d’algun tipus de problemàtica mental.