Agenda

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI: Pervivències olfactives a Barcelona

Activitat ica

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE a les 11.00h

A càrrec de Meritxell Virgili (antropòloga, Omuses – Olor Cultural, i experiència etnoolfactiva). Amb la col·laboració de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC).

L’estudi narra la correlació entre coneixement etnològic i les evidències olfactives, afegint-hi la innovació de traspassar aquest sabers al camp de la perfumeria com objecte de raó de l’etnografia olfactiva col·laborativa. El projecte esbrina les dinàmiques olfactives existents des del sentir, percebre, memoritzar, nomenar i categoritzar fins a la representació d’una realitat ambiental compartida.

Connexió en streaming: 
https://twitter.com/livemedia i https://twitter.com/AntropologiaCat