Agenda

I Congrés Català d’Antropologia (COCA)

Activitat ica

30, 31 de gener i 1 de febrer de 2020

Logo I Congrés Català d’Antropologia

Publicat el programa resum amb la distribució dels simposis i el programa complert

+info: https://coca2020.imf.csic.es/

L’objectiu del congrés és crear un punt de trobada de l’Antropologia Social i Cultural a Catalunya. Des de la constitució dels primers departaments i àrees d’Antropologia al nostre país, s’ha configurat un àmbit de recerca i de professionalització. Ens trobem en un moment de maduració i creixement de la disciplina. En aquest context, considerem important construir espais de trobada i d’intercanvi per generar vincles i sinergies, reforçar complicitats i garantir la consolidació d’un àmbit professional i de recerca a Catalunya.

El congrés pretén contribuir a la promoció i la difusió de l’Antropologia a Catalunya i actuar com a una plataforma per a la visibilització de la nostra disciplina. Us convidem a participar en el debat i la reflexió conjunta. Podreu participar enviant propostes de simposis, comunicacions, pòsters i material audiovisual, però també deixem la porta oberta a d’altres propostes d’activitats.

El Comitè Científic del Congrés està format per representants de les diferents universitats i centres de recerca catalans i de les organitzacions d’Antropologia de Catalunya. Les llengües del congrés són el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’occità.