Agenda

ENQUESTA ESTUDIANTS ANTROPOLOGIA

Activitat ica

Enquesta on-line

Des de l’Institut Català d’Antropologia i en el marc del programa de pràctiques professionals del grau d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, estem portant a terme una enquesta entre els estudiants d’antropologia de Catalunya.

L’objectiu del qüestionari és conèixer les necessitats de l’alumnat d’antropologia de Catalunya i veure com l’ICA pot ajustar-se a aquestes a través de les activitats i serveis que ofereix.

El qüestionari té una durada aproximada de només 3 minuts. Com s’indica en el mateix, l’enquesta és totalment anònima, les dades obtingudes són d’ús exclusivament intern de l’ICA i en cap cas no es cediran a tercers.

https://forms.gle/JZGXuHpAGNB1iCk9A