Agenda

Diploma de Postgrau en Salut mental col·lectiva

Del 09/10/2020 al 15/10/2021

El Postgrau és fruit de la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Congrès Català de Salut Mental (FCCSM). La formació es realitza a Barcelona i compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació S.C. Radio Nikosia i l’Associació Civil Ràdio La Colifata. Al mateix temps compta amb el suport dels Col·legis Professionals de Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social i Educadores i Educadors, així com la Federació Veus, la Federació Salut Mental Catalunya, i les entitats ADEMM, Saraü i la Coop. Aixec

És una oportunitat per a pensar i problematizar la qüestió del sofriment psíquic des d’una aproximació atenta a la seva complexitat inherent. És una proposta d’aprenentatge que advoca per la transdisciplinarietat com a àmbit de ressonàncies mútues entre els diferents marcs de referència i perspectives epistemològiques sobre la salut mental. Una proposta que transversalment incorpora elements de la perspectiva interseccional, del Diàleg Obert i la salut col·lectiva en general.

Nota important

El Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva és semipresencial; les sessions presencials tenen al seu torn una continuïtat i seguiment en format online.

Aquest any adaptant-se a les circumstàncies, la formació es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat en relació a les presencialidades. És a dir, si la situació de confinament derivada del Covid 19 es recupera, les sessions seran presencials els divendres i dissabte cada 15 dies tal com indica el calendari.

No obstant això, si s’han de tornar a períodes de confinament, les sessions programades es realitzaran igualment però de forma telemàtica amb els diferents professors responsables. Es treballarà per videoconferència a través d’una plataforma virtual i interactiva especialment dissenyada per la URV per a tal fi.