Agenda

SEMINARI: Decolonialitat per a què, decolonialitat per a qui…

Activitat ica

16 d'octubre de 2020 a les 18.00h.

A càrrec dels antropòlegs José Romero i José Sánchez.

Durant el seminari ens plantejarem els següents interrogants:

Què implica la descolonització/decolonialitat per a l’antropologia.
Quins són els compromisos de l’antropòleg/a amb la realitat.
Què significa pensar etnográficament la colonització moderna.

Inscripcions aquí

Mesures PREVENTIVES COVID 19:

El control d’accés a l’entrada garanteix que tothom qui accedeix a l’Institut duu posada la mascareta.

El control d’accés pren la temperatura als assistents i pot denegar l’entrada a aquí presenti una temperatura superior a 37,3 °C.

Els assistents s’han d’aplicar a les mans gel hidroalcohòlic, bé sigui en el moment d’entrar a l’Institut, bé sigui en el moment d’entrar a la sala on s’ha de celebrar l’acte.