Agenda

CURS: Cap a una socioantropologia dels suicidis contemporanis

Activitat ica

7, 14, 19 i 21 de juliol de 2022

Professor: Enrique Santamaria (Departament de Sociologia-UB, Associació ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball  “Socioantropologia dels mons contemporanis” de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

Dates: 7, 14, 19 i 21 de juliol de 2022.

Horari: de 18.00h a 20.30h.

Idioma: castellà i català

PRESENTACIÓ

El curs pretén ser una invitació a apropar-se als actes de donar-se mort en les societats contemporànies des d’una perspectiva socioantropològica. Una perspectiva que és necessari armar sòlidament de cara a conèixer millor aquests actes i així dialogar de manera més consistent amb les altres disciplines que també els prenen en consideració. En aquest curs, en conseqüència, s’analitzarà el fenomen de les morts autoinfligides des d’una perspectiva que les reconegui i enfoqui en les seves especificitat, heterogeneïtat i complexitat històriques i socioculturals. Es tractarà, així, d’aclarir el vocabulari amb el qual denominem i signifiquem aquestes morts, sense oblidar l’estreta relació que això manté amb les maneres en què se les tracta, i de posar sobretot de manifest les aportacions epistemològiques, teòriques, metodològiques i empíriques que des de les ciències socials es poden fer, i que de fet s’estan fent, a la seva explicació i comprensió; i això com a pas previ i absolutament necessari per a l’elaboració d’intervencions consistentment multidimensionals i integrals. D’aquesta sort, en el curs es procedirà a delimitar la manera en la qual predominantment es conceben i tracten els suïcidis avui en dia per obrir àmbits i dimensions que permetin pensar-los i investigar-los més enllà dels processos que ara com ara els configuren de manera reductora com una conducta individual i desencadenada per raons psicològiques i/o psicopatològiques.

CONTINGUT SESSIONS

1. De què parlem quan parlem de suïcidis; i en concret quan ho fem en les ciències socials?

2. Abans i després d’Émile Durkheim: o els desafiaments teòrics d’estudiar socioantropològicament els suïcidis contemporanis. 

3. Més enllà de les estadístiques i qüestionaris: o els reptes metodològics que plantegen els estudis socioculturals dels suïcidis.

4. D’intervencions i diàlegs: les contribucions de les ciències socials al coneixement i les actuacions socials i polítiques envers els suïcidis, les seves causes, dinàmiques i subjectes concernits.

Preus d’inscripció:

– 85 € (inscripció general)

– 70 € (inscripció membres de l’ICA i de COLPIS) 

Inscripcions a través d’aquest formulari

Transferència al compte de l’Institut Català d’Antropologia (ICA): ES34 3140 0001 92 0012037400 (Caixa de Guissona) indicant al concepte: curs/nom i cognoms de la persona assistent.

La plaça es confirmarà un cop fet el pagament de la inscripció.