Agenda

COL·LOQUI: “Prácticas kinésicas no instrumentales en la improvisación musical libre: entre el control y la pretendida intrascendencia”

Activitat ica

30 de gener de 2020 a les 19.00h.

A càrrec de Josep Lluís Lancina, antropòleg.

Resum:

En aquest col·loqui exposo una part de la recerca doctoral que he dut a terme, la qual ha tingut com a camp etnogràfic l’escena barcelonina de la improvisació lliure. La meva tesi està centrada en la comprensió del paper de determinats moviments corporals realitzats per les persones participants en el concert, tant músics com públic, en la formació i manteniment d’un sentiment de pertinença a una comunitat o col·lectiu, i en el seu ús com a criteris identificadors en un procés d’identificació individual i col·lectiu basat principalment en un gust musical afí. Altres qüestions que plantejo són com aquestes accions corporals influeixen en el desenvolupament del context primer de la seva producció, el concert, així com les condicions de corporització i transmissió interpersonal i les normes implícites de comportament corporal que comporten.

Encara que en el col·loqui donaré especial èmfasi a qüestions referents a l’abans exposat, cal tenir present que els esmentats moviments es produeixen en els concerts realitzats a l’entorn de la improvisació musical lliure barcelonina, i que aquesta última és destinatària dels sentiments i atribucions d’identificació i pertinença assenyalats. Això ens porta a prestar atenció a aspectes relatius a les condicions socials, econòmiques, multisensorials i normatives dels concerts. De la mateixa manera ens porta a investigar el desenvolupament des dels seus orígens de l’escena de la improvisació musical a Barcelona, ​​i les idees i concepcions existents en referència a l’estètica i la pràctica d’aquest gènere musical i / o forma de fer musical.

Josep Lluís Lancina és antropòleg. Va estudiar el primer cicle de la llicenciatura d’Història, i posteriorment va obtenir el grau d’Antropologia Cultural i Social (premi extraordinari de grau) i va estudiar el màster d’Antropologia i Etnografia, tot això per la U.B. Anteriorment havia cursat estudis de tècnic de so especialitzat en directe. Ha estat productor discogràfic, ha organitzat concerts i ha realitzat tasques de promoció per a grups de rock “alternatiu”, també ha escrit en diversos fanzines.
Ha estat membre del GRAPA (Grup de Recerca en Antropologia i Practiques Artístiques) i en l’actualitat és membre com a investigador predoctoral del GENI (Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat). Ha tingut accés a les beques predoctorals BRD i FI-DGR. En els cursos 2017-2018 i 2018-2019 va impartir la part corresponent a Antropologia de l’assignatura d’Antropologia i Sociologia de l’Art a la Facultat de Belles Arts de la UB, i el curs 2017-2018 va impartir les pràctiques de l’assignatura d’Antropologia de la Salut, del grau d’Antropologia de la UB. Ha format part del comitè organitzador del II Congrés Internacional d’Antropologia AIBR (Antropólogos Iberoamericans en Red), i de les jornades “Encountering Concepts in Art and Anthropology”, organitzades pel GRAPA i l’EASA (European Association of Social Anthropologists).
erca centrals són els processos de construcció d’identitats col·lectives i individuals a través de la música, les escenes musicals locals, i el concert com a esdeveniment basat en la concurrència corporal.