Agenda

COL·LOQUI: L’escolta dels cossos en dones no feministes. Un documental sonor sobre el potencial polític de l’activisme feminista a través de pràctiques musicals disruptives en youtube

Activitat ica

16 de desembre de 2021 a les 18.00h.

A càrrec de Bibiana Delgado-Ordoñez, Doctora en Musicologia (Universidad de Valladolid) i Claudia Torres, professora i artista interdisciplinar.

Sessió transmesa per Facebook Live: @etnomusicologiabcn

El sistema patriarcal ha estat fonament de la història humana, per la qual cosa, també les pràctiques artístiques estan assimilades a l’estructura patriarcal que, entre altres operatòries, infantilitza a les dones, promou la seva participació no equitatiu en els diferents espais socials i és l’origen de violències reiterades contra diverses poblacions. Aquest projecte indaga en les raons per les quals unes certes dones no accedeixen en el pensament feminista, per a saber quins discursos el controverteixen i com s’han instal·lat en elles. Els arguments d’oposició al feminisme que presenten les col·laboradores d’aquesta recerca, són recopilats en un artefacte de creació artística denominat “documental sonor”.
Aquest documental se situa en l’escolta i observació de vídeos musicals que circulen en YouTube, realitzats per artistes llatinoamericanes, els continguts de les quals són impresentables en la cultura patriarcal, la qual determina allò que sí que és presentable públicament. Ens preguntem, llavors, sobre els efectes d’aquesta visualització en dones no adscrites al feminisme per a debatre judiciosament sobre el malestar que solen comportar els termes “feminisme” o “feminista”. A partir d’aquí, es genera un nou objecte sonor que mostra les possibilitats de l’art com a mitjà d’indagació, recerca i presentació de resultats sota la rúbrica del so com a matèria de creació artística que vehicula processos de coneixement sobre realitats socioculturals complexe.