Disparidades. Revista de Antropología

http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/issue/view/49

Disparidades és la continuadora de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (1944-2018), la més antiga de les publicacions periòdiques espanyoles avui existents dedicades a l'antropologia social i cultural. Dirigida a un públic de caràcter internacional especialitzat en aquesta disciplina, en l'actualitat és una publicació científica que valora especialment les contribucions innovadores en la investigació antropològica, entenent-la en un sentit teòric i metodològic ampli i plural.

Revista Africaneando. Revista de actualidad y experiencias

http://www.oozebap.org/africaneando/

D'accés gratuït, cada número inclou articles, entrevistes, ressenyes.

Revista NatureCulture

https://www.natcult.net/

Revista internacional d'accés obert que explora com es construeixen la "naturalesa" i la "cultura".

ETNIA-E: Cuadernos de investigación etnográfica sobre infancia, adolescencia y educación del IMA/FMEE

http://uam.academia.edu/etniae

ÈTNIA-E és una sèrie periòdica de documents monogràfics d'investigació promoguda per l'Institut Madrileny d'Antropologia (www.ima.org.es) i el Fòrum Madrileny d'Etnografia i Educació (www.uam.es/fmee). Persegueix publicar de manera electrònica i gratuïta diferents treballs de recerca i de reflexió teòrica sobre la infància, l'adolescència i l'educació en sentit ampli que prenguin com a punt de partida una mirada etnogràfica a aquest àmbit d'interessos.

Vibrant. Virtual Brazilian Anthropology

http://www.vibrant.org.br/

VIBRANT, la revista de l'Associació Brasilera d'Antropologia, té l'objectiu de difondre coneixements sobre l'antropologia brasilera arreu del món, publicant articles en anglès, francès i espanyol.

Anthropology of this Century

http://aotcpress.com/

Publica ressenyes de treballs recents en antropologia i disciplines relacionades, així com articles puntuals ocasionals. Hi ha tres números per any acadèmic: a l'octubre, al gener i al maig.

Revista andaluza de antropología

http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/

Revista on-line de l'Asociación Andaluza de Antropología (ASANA), amb vocació d'acollir treballs de professionals de l'antropologia i d'altres ciències socials sobre tem

Current Anthropology

https://www.journals.uchicago.edu/toc/ca/current

Presenta articles en una àmplia varietat d’àrees, com ara l’antropologia social, cultural i física, l’etnologia i l’etnohistòria, l’arqueologia i la prehistòria, el folklore i la lingüística. 

Patrocinada per la Fundació Wenner-Gren per a la investigació antropològica.

e-latina. Revista electrònica de estudios latinoamericanos

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index

Revista electrònica de circulació trimestral adreçada a investigadors i docents de les Ciències Socials i les Humanitats; publica articles originals i inèdites so