23 (1) 2018 Miscel·lània

Número disponible al nou portal de Quaderns-e:
http://antropologia.cat/quaderns-e/index.php/quaderns-e/issue/view/1

22 (2) 2017 Reflexiones desde la antropología en torno al cuidado

Coordinado por María Offenhenden y Dolors Comas d’Argemir

22 (1) 2017 Nuevos municipalismos y conflicto urbano

Coordinado por José A. Mansilla

21 (2) 2016 Parentalidades. Procesos procreativos, contextos emergentes y enfoques interdisciplinares
Coordinado por José Mª Uribe y Anna Piella Vila
19 (1) 2014. "Imatges, Mirades i Representacions"/ "Antropologia del Conflicte Urbà (II)"
Coordinat per Alba Barbé i Serra i Giuseppe Aricó

Sumari

05/2005a. En col·laboració amb l'Orquestra del Caos

Sumari

04/2004b. Miscel·lània

Sumari

19 (2) 2014. "Identitats i identificacions en el marc de l'estat-nació al segle XXI"
Coordinat per José Sánchez i Montserrat Clua

Sumari

Memòria Revista Quaderns (1980 – 2019)

Memòria sobre la revista Quaderns (1980 – 2019)

A càrrec de Rosa Garcia Primo, estudiant del Grau en Antropologia (UAB) en pràctiques a l’ICA.

Juny 2019

[+info]

Arxius relacionats:
Memòria Quaderns de l'ICA_1980-2019.pdf (164Kb)

r

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, Universitat Rovira i Virgili (URV)