Marcs i suports teòrics per a l’estudi de la socialització i la transmissió religiosa. Context comunitari, elements explícits i

Universitat Rovira i Virgili

Quaderns

QuAderns 25. Sèrie monogràfics

Autor: VVAA
Editorial: UOC, ICA
Col·lecció: QuAderns 25 (2009)

IDENTITATS AMBIVALENTS A DEBAT

Coordinadora: Mònica Martínez Mauri

Podeu consultar els textos complets al web http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/issue/view/14262/showToc

Venta directa a través de la UOC

[+info]