Els danys de les polítiques prohibicionistes en l’àmbit de les drogues

Regulación de los cuerpos sexuados en la promoción de decisiones reproductivas autónomas

Línia de Recerca en Cossos, Gèneres i Sexualitats (LIRACGS)
Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social (GRECS)
Universitat de Barcelona