Disparidades. Revista de Antropología

http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/issue/view/49

Disparidades és la continuadora de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (1944-2018), la més antiga de les publicacions periòdiques espanyoles avui existents dedicades a l'antropologia social i cultural. Dirigida a un públic de caràcter internacional especialitzat en aquesta disciplina, en l'actualitat és una publicació científica que valora especialment les contribucions innovadores en la investigació antropològica, entenent-la en un sentit teòric i metodològic ampli i plural.