ETNIA-E: Cuadernos de investigación etnográfica sobre infancia, adolescencia y educación del IMA/FMEE

http://uam.academia.edu/etniae

ÈTNIA-E és una sèrie periòdica de documents monogràfics d'investigació promoguda per l'Institut Madrileny d'Antropologia (www.ima.org.es) i el Fòrum Madrileny d'Etnografia i Educació (www.uam.es/fmee). Persegueix publicar de manera electrònica i gratuïta diferents treballs de recerca i de reflexió teòrica sobre la infància, l'adolescència i l'educació en sentit ampli que prenguin com a punt de partida una mirada etnogràfica a aquest àmbit d'interessos.