Consell de Redacció

Natalia Alonso Rey - Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d'Antropologia
Mireia Campanera Reig – Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d’Antropologia
Roger Canals Vilageliu - Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia
Rosy Lázaro – Universitat de Barcelona / Institut Català d’Antropologia
Fabiola Mancinelli – Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia
María Offenhenden - Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d'Antropologia
Saida Palou Rubio - Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de Girona / Institut Català d'Antropologia