Interacció i emergència. L'espai públic com a escenari d'esdeveniments

Data: 22/04/2008 20:00

Organitza: Grup de treball Etnografia dels espais públics

Seminari Permanent

A càrrec de Joan Uribe

Lloc: Laboratori d'Antropologia

Facultat de Geografia i Història

Universitat de Barcelona

Montalegre, 6; 1er.  pis

08013 Barcelona

Temes: espai públic