Col·legi professional

 

A l’Assemblea Ordinària de l’ICA del 6 de febrer de 2002 es va acordar per unanimitat impulsar els tràmits per a la creació d’un Col·legi Professional d’Antropòlogues i Antropòlegs de Catalunya.

Amb l’aparició de noves especialitats acadèmiques com a resultat del fraccionament i especialització de les diferents ciències, es compta avui dia amb una oferta professional extensa i diversificada. Aquesta realitat, conjuntament amb el fet d’un increment important d’alumnes que opten per matricular-se d’Antropologia és la raó de què es produeixi una demanda generalitzada -tant des del sector acadèmic com des d’altres àmbits laborals- per a la creació d’un col·legi professional, que serveixi per a la regulació d’una pràctica professional que es preveu cada dia més àmplia i necessària, i que pugui també assegurar l’existència d’interlocutors qualificats.

La societat catalana, com a conseqüència de les transformacions democràtiques de les seves institucions, s’ha anat plantejant actuacions i serveis cada vegada més amplis en el camp de les ciències socials, especialment en aquells àmbits que requereixen intervencions en problemàtiques socials que preocupen cada vegada més a la població.

D’entre elles, estan adquirint cada cop més importància, les relacionades amb el canvi social que comporta la nova diversitat cultural. L’evolució que en aquest sentit s’està produint a Catalunya és transcendental i al mateix temps molt ràpida, ja que la successiva i continuada arribada de persones de llocs del món molts diferents està afectant els àmbits familiars, laborals, jurídics, educatius, religiosos, de cooperació internacional, etc..

Resulta, doncs, evident la incidència que l’Antropologia Aplicada té en aquests moments i la contribució que en aquest sentit s’ha fer des de l’ICA, com a única associació que existeix en el camp d’aquesta disciplina a Catalunya, que ha tingut i encara té la responsabilitat del que és el procés de disseny de les sortides professionals per als seus socis i sòcies. Així, podem entendre com a consubstancial del moment actual, la necessitat ineludible de la creació d’un Col·legi Professional d’Antropòlogues i Antropòlegs de Catalunya.