Estatuts ICA

El 21 de setembre de 2009 es van aprovar en Assemblea general extraordinària els estatus de l'ICA, amb l'objectiu d'adaptar-ne el redactat, al marc legal associatiu establert per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Arxius relacionats:
ESTATUTS 2009.pdf (150Kb)

Temes: estatuts ICA