I Congrés Català d'Antropologia (COCA)

Data: 30/01/2020

Tarragona, 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2020.

Organitzat per les diferents universitats i centres de recerca catalans i associacions d'antropologia de Catalunya.

Fins l'1 de desembre podeu enviar comunicacions per als simposis.

Consulteu el llistat aquí

Circular Crida a comunicacions

+ info: https://coca2020.imf.csic.es/

L'objectiu del congrés és crear un punt de trobada de l'Antropologia Social i Cultural a Catalunya. Des de la constitució dels primers departaments i àrees d'Antropologia al nostre país, s'ha configurat un àmbit de recerca i de professionalització. Ens trobem en un moment de maduració i creixement de la disciplina. En aquest context, considerem important construir espais de trobada i d'intercanvi per generar vincles i sinergies, reforçar complicitats i garantir la consolidació d'un àmbit professional i de recerca a Catalunya.

El congrés pretén contribuir a la promoció i la difusió de l'Antropologia a Catalunya i actuar com a una plataforma per a la visibilització de la nostra disciplina. Us convidem a participar en el debat i la reflexió conjunta. Podreu participar enviant propostes de simposis, comunicacions, pòsters i material audiovisual, però també deixem la porta oberta a d'altres propostes d'activitats.

El Comitè Científic del Congrés està format per representants de les diferents universitats i centres de recerca catalans i de les organitzacions d’Antropologia de Catalunya. Les llengües del congrés són el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’occità.

CRIDA A PRESENTACIÓ DE SIMPOSIS

S’acceptaran propostes de simposi relacionats amb qualsevol àmbit de la disciplina fins al 15 de setembre de 2019.

Cada proposta haurà d’incloure: 

a) Títol

b) Resum de 250 paraules

c) Noms de les coordinadores o coordinadors del simposi, adreça electrònica i institució de procedència.

d) Proposta de simposi. Fins a 1.500 paraules. Contingut: delimitació del tema, breu panoràmica del camp, bibliografia.

Les propostes es remetran per correu electrònic a CoCA@antropologia.cat

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.

Els simposis seran de dues hores i podran acceptar fins a un màxim de 8 comunicacions. La persones coordinadores es faran responsables de la recepció de propostes de comunicació, de la seva selecció, així com de l’organització de les sessions.

 

logo_coca2020_3_0.png

Arxius relacionats:
CFP COCA 2020.pdf (100Kb)