Presentació

Des de l’Equip de Treball en Salut i Interculturalitat entenem la salut des d’un abordatge holístic que atén a qüestions com les representacions (nocions) de la persona, la salut i la malaltia, i els coneixements, estratègies i institucions dissenyats per abordar-les, així com diferents elements culturals, socials, de gènere, polítics i econòmics -entre d’altres- que hi influencien a diversos nivells i intensitats.

Des d’aquesta manera d’entendre l’antropologia de la salut, posem especial atenció a la qüestió de la interculturalitat, atès que treballem en contextos de diversitat sociocultural, on grups múltiples i diferents, interactuen i es relacionen amb sistemes mèdics diversos, i d’altres estratègies d’atenció, com a part indispensable de la seva experiència vital. Observar, detectar, comprendre, examinar i posar en relació la multiplicitat d’estratègies per gestionar la salut és el nostre principal focus d’interès. Per aquesta raó, considerem que a nivell metodològic, les principals eines que ens permeten aconseguir-ho són el treball de camp etnogràfic, posant en especial valor l’observació participant, així com l’anàlisi d’itineraris terapèutics proposats per la Dra. Irina Casado.

El nostre enfocament es fonamenta en les premisses de drets humans, d’igualtat i de tracte digne i també, particularment, del dret a la diferència.

Treballem, entre d’altres, temes com ara l’atenció a la salut i les cures, les desigualtats en salut i la relació d’aquesta amb el gènere, la diversitat econòmica i sociocultural, el medi ambient i l’educació per a la salut. Les diferents temàtiques s’abordaran des de la diversitat de sistemes mèdics en totes les seves dimensions: atenció a la cura, pràctiques terapèutiques, simbolisme, ritual, elements terapèutics, especialistes i persones de referència.

Objectius

 • Generació de coneixement etnogràfic en els nostres camps d'interès susceptible de ser aplicable (anàlisis de necessitats, estats de la qüestió, avaluacions i elaboració de propostes de millora de la realitat).
 • Assessoria en intervencions i formacions a professionals, especialistes i persones interessades en general.
 • Elaboració de materials i suports.
 • Creació d'una xarxa d’antropòlegs i antropòlogues en salut aplicada a Barcelona.
 • Crear espais de discussió sobre antropologia de la salut (jornades, seminaris, etc.).
 • Crear un espai de treball sobre antropologia de la salut que vagi més enllà de l’antropologia de la biomedicina.
 • Exploració de metodologies i models de sistematització i d’anàlisi aplicats a l’antropologia de la salut.

Pla de treball previst

 • Investigació vinculada al projecte I+D+i “Crianza, desamparo y vulnerabilidad sociocultural. Análisis situacional y propuestas de intervención _ VulneraS”, Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB.
 • Presentació oficial del Grup a l'ICA.
 • Avançar en l’organització i la programació de xerrades, jornades i d'altres activitats divulgatives i formatives.
 • Avançar en la creació d'una xarxa de professionals de disciplines diverses i persones interessades en l’Antropologia aplicada a la salut.
 • Creació d'un Seminari sobre salut i interculturalitat a Barcelona.

Membres del grup

Beatriz García 
Sarah Lázare 
Lucía Sanjuán 
Irina Casado 

Coordinació

Beatriz García i Sarah Lázare

Correu de contacte

etsi@antropologia.cat