Presentació

Treballem en recerca socioantropològica sobre l'educació en comunitats culturalment diverses. Duem a terme assessories, formació, recerques i projectes relacionats amb la immigració i la diversitat cultural, en diferents contextos i realitats, a partir d’enfocaments etnogràfics i comparatius i per millorar els processos educatius inclusius.

El grup prové de dues transformacions que són complementàries. Per una banda la del Grup de Recerca Mossa-GRAFO de la Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2016). Per altra banda de la Comissió d’Antropologia a Secundària de l’ACPA que va tenir una activitat important entre els anys 2011-2014.

Objectiu

• Compartir i socialitzar el coneixement i l’experiència disponibles, pel que fa a plantejaments teòrics, etnogràfics i aplicats, en el marc de l’Antropologia i l’Educació.

Pensem que podem assolir progressivament aquest objectiu a partir de dues premisses que desenvoluparem simultàniament:

a) Gaudir de l’escolta i del compartir aquest coneixement i experiència.

b) Reflexionar, discutir i proposar sobre projectes, dilemes pràctics i aplicacions del saber antropològic a contextos i realitats educatives.

Pla de treball previst

Ens proposem realitzar unes cinc o sis trobades al llarg del curs.
Tenim en compte la possibilitat d’organitzar Jornades o Seminaris temàtics d’aprofundiment i també la publicació de resultats, propostes i reflexions relacionades, tant amb les trobades com amb les recerques que es puguin debatre o s’estiguin duent a terme.

Membres del grup

Eva Bretones Peregrina
Beatriz García García
Montserrat García Picañol
Miryam Navarro Rupérez
Carmen Salcedo Vereda
Pepi Soto Marata
Susana Tovías Wertheimer

Coordinació

Miryam Navarro Rupérez, Beatriz García García i Pepi Soto Marata 

Correu de contacte

educacio@antropologia.cat

Activitats relacionades