Presentació

Nou grup de treball de l'ICA!

El Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’ICA està format per investigadors i investigadores interessats en la música com a fet social. Aquest espai es planteja com a punt d’encontre dels diversos apropaments que, des d’àrees d’estudi com l’Antropologia, la Sociologia, els Estudis Culturals, els Sound Studies, els Popular Music Studies i la Musicologia, fan de la pràctica musical un objecte d’estudi multidimensional i simbòlic. L’Objectiu principal del grup és fomentar la discussió i el debat en torn a les funcions de l’esmentada pràctica en la construcció i interpretació de les relacions i processos socials, en una diversitat de contexts.

Pla de treball

Reunions de caràcter mensual amb format de sessions de debat i taules rodones, així com eventuals simpòsiums de durada més llarga. A cada una de les sessions, es convidarà un investigador/a que introduirà una temàtica susceptible de generar un debat de caràcter més ampli i comparatiu. 

Col·laboracions

El Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’ICA espera comptar amb la col·laboració d’institucions com la SIBE (Sociedad de Etnomusicología), la ICTM (International Council for Traditional Music), la SEM (Society for Ethnomusicology), la IASPM (International Association for the Study of Popular Music), entre d’altres.

Coordinació

Isabel Llano Camacho i Josep Lluís Lancina Murillo

Correu de contacte

etnomusicologia@antropologia.cat

Web del grup

https://barcelonaetnomusicologia.wordpress.com/