Presentació i crida a la participació del nou grup de l'ICA "Patrimoni Immaterial i Conflicte

Data: 24/05/2012 19:00

Lloc: Sala Fontserè (IEC), carrer del Carme 47, Barcelona

Des de l’aprovació l’any 2003 de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, i la creació després de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, el món del patrimoni ha orientat cada cop més el seu focus sobre les manifestacions de caràcter social susceptibles de ser patrimonialitzades. Aquestes manifestacions, tanmateix, tenen sovint un caràcter conflictiu que s’oculta o s’obvia per part de les instàncies institucionals, amb l’objectiu de convertir-les en elements d’autoafirmació identitària o productes de consum turístic. De fet, moltes manifestacions culturals mai no podran ser reconegudes perquè les institucions oficials són les úniques que poden impulsar una candidatura d’aquesta mena.

Els promotors del grup “Patrimoni Immaterial i Conflicte” volem explorar aquest i altres escenaris de contradiccions i fer-nos-en ressò. En última instància, el que pretenem és utilitzar la marca “Patrimoni Immaterial” per generar debat sobre la conflictivitat inherent al patrimoni cultural immaterial i sobre la diversitat cultural en general, amb una marcada vocació d’arribar més enllà de l’àmbit dels especialistes en la matèria.

Contacte: Roger Costa. roger.costa.sole@gmail.com