Aquesta es la capçalera de la pàgina de l'ica

Presentació

Desde la seva creació l’any 1978, l'Institut Català d'Antropologia ha tingut com a principal objectiu treballar per difondre els coneixements i pràctica de la disciplina antropològica i per crear un espai de discussió, investigació i aprofundiment científic de la societat i cultura a Catalunya. En els seus inicis aquesta institució va néixer a partir de la inquietud d'un grup d'antropòlogues i antropòlegs per obrir noves perspectives i formes de treball. Actualment compta amb unes 400 persones afiliades i diversos grups de treball.

Des dels seus inicis molts han estat els seminaris, conferències, col·loquis, taules rodones i sessions de treball organitzats per l'ICA amb l'objectiu d'oferir una formació continuada de la disciplina. Les temàtiques tractades són amplies i diverses: minories ètniques i marginació social, societats americanes i africanes, societats rurals i urbanes, moviments migratoris, metodologia i pensament històric, Antropologia i salut, treball i família, estudis de gènere, parentiu, etnomusicologia, ... etc. Entre els professionals estrangers que ens han visitat figuren: Pierre Bonte, Jimmy Fernandez, Jonathan Friedman, Maurice Godelier, Mike Gilrenan, Marvin Harris, Claude Meillassoux, Rodrigo Montoya, John V. Murra, Julian Pitt-Rivers, Martine Segalen, entre d'altres. Entre les activitats organitzades per el nostre institut s’ha d’assenyalar el Quart Congrés Internacional de l'EASA European Association of Social Antropologists, que es va celebrar a Barcelona al juliol de 1996.

Arxius relacionats:
triptic ICA.pdf (151Kb)

Antena de l'Observatori per a la Recerca Etnològica

Des de juny de 2005 l'Institut Català d'Antropologia és Antena de l'Observatori per a la Recerca Etnològica a Catalunya. 

Això va ser possible gràcies al reconeixement de la important tasca que l'ICA duu a terme en el camp de la recerca etnogràfica i de l'anàlisi antropològica de fenòmens socioculturals locals i internacionals, així com a una ja llarga trajectòria de col·laboracions amb l'Inventari del Patrimoni Etnològic de  Catalunya. La designació de l'ICA com a antena de l'Observatori té un sentit essencialment territorial, entenent que assumeix la missió d'emetre i al mateix temps transmetre informacions relatives a temes d'interès per l'IPEC que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona i el seu cinturó. Aquest any 2012 és previst signar un nou Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura, que tindrà una durada de tres anys, és a dir, de 2012 a 2014.  La dotació econòmica que se'ns ve assignant com a Entitat membre de la Xarxa de l'Observatori és de l’entorn de 15.000 euros anuals, quantitat que destinem a la dinamització dels nostres grups de treball, per endegar tant recerques com activitats -seminaris, exposicions, conferències, etc. Cada principi d’any fem una convocatòria per als Grups de Treball de l’ICA –els ja existents i d’altres que s’hi puguin constituir– per tal que puguin optar a aquests suports.

Estatuts ICA

El 21 de setembre de 2009 es van aprovar en Assemblea general extraordinària els estatus de l'ICA, amb l'objectiu d'adaptar-ne el redactat, al marc legal associatiu establert per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Arxius relacionats:
ESTATUTS 2009.pdf (150Kb)

Junta de l'ICA

JUNTA DIRECTIVA ICA
(aprovada en Assemblea General el dia 11 de juny de 2018)

Presidenta:

Araceli Muñoz Garcia

Vice-presidenta:

Begonya Enguix Grau

Secretària:

Montserrat Clua i Fainé

Tresorera:

Mònica Martínez Mauri

Vocals:

Jordi Gascón Gutiérrez

Olga Jubany Baucells

Alberto López Bargados

F. Xavier Medina Luque

Saida Palou Rubio

 

 

 

Memòria d'activitats

Arxius relacionats:
MEMÒRIA D'ACTIVITATS_1978_1993.pdf (192Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS_1994_2005.pdf (188Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2006-2007.pdf (110Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2008.pdf (102Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2009.pdf (424Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2010.pdf (219Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2011.pdf (172Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2012.pdf (120Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2013.pdf (510Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2014.pdf (265Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2015.pdf (248Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2016.pdf (271Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2017.pdf (622Kb)
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018.pdf (1337Kb)

World Council of Anthropological Associations

WCAA

El WCAA està format per 15 associacions d'antropologia d'arreu del món, l'ICA va entrar a formar part l'any 2004.
L'objectiu principal del WCAA és la divulgació de l'antropologia: celebra reunions regulars, circula materials i conecta programes d'investigació.

La incorporació de l'ICA comporta una major visibilitat de la nostra institució a nivell internacional.

http://www.wcaanet.org

 

Col·legi professional

 

A l’Assemblea Ordinària de l’ICA del 6 de febrer de 2002 es va acordar per unanimitat impulsar els tràmits per a la creació d’un Col·legi Professional d’Antropòlogues i Antropòlegs de Catalunya.

Amb l’aparició de noves especialitats acadèmiques com a resultat del fraccionament i especialització de les diferents ciències, es compta avui dia amb una oferta professional extensa i diversificada. Aquesta realitat, conjuntament amb el fet d’un increment important d’alumnes que opten per matricular-se d’Antropologia és la raó de què es produeixi una demanda generalitzada -tant des del sector acadèmic com des d’altres àmbits laborals- per a la creació d’un col·legi professional, que serveixi per a la regulació d’una pràctica professional que es preveu cada dia més àmplia i necessària, i que pugui també assegurar l’existència d’interlocutors qualificats.

La societat catalana, com a conseqüència de les transformacions democràtiques de les seves institucions, s’ha anat plantejant actuacions i serveis cada vegada més amplis en el camp de les ciències socials, especialment en aquells àmbits que requereixen intervencions en problemàtiques socials que preocupen cada vegada més a la població.

D’entre elles, estan adquirint cada cop més importància, les relacionades amb el canvi social que comporta la nova diversitat cultural. L’evolució que en aquest sentit s’està produint a Catalunya és transcendental i al mateix temps molt ràpida, ja que la successiva i continuada arribada de persones de llocs del món molts diferents està afectant els àmbits familiars, laborals, jurídics, educatius, religiosos, de cooperació internacional, etc..

Resulta, doncs, evident la incidència que l’Antropologia Aplicada té en aquests moments i la contribució que en aquest sentit s’ha fer des de l’ICA, com a única associació que existeix en el camp d’aquesta disciplina a Catalunya, que ha tingut i encara té la responsabilitat del que és el procés de disseny de les sortides professionals per als seus socis i sòcies. Així, podem entendre com a consubstancial del moment actual, la necessitat ineludible de la creació d’un Col·legi Professional d’Antropòlogues i Antropòlegs de Catalunya.

 

 

 

Associar-se

Si voleu fer-vos socis/es de l'ICA, heu de passar per Secretaria amb les vostres dades personals i dades bancàries. La quota és de 70 euros i el cobrament és anual. El primer pagament es fa en efectiu a Secretaria.

Per la vostra comoditat, truqueu-nos abans de venir, per poder-vos atendre.