Notícies

Publicacions dels membres de l’ICA

Amb la finalitat de donar difusió i visibilitzar la recerca antropològica que realitzen membres de l’ICA, us proposem que ens feu arribar la informació de les publicacions que hagueu fet en els darrers tres mesos en revistes especialitzades i que es puguin consultar en format obert (preferentment).
Des de l’ICA farem un recull de la informació que ens arribi i cada tres mesos s’enviarà als socis i sòcies en format de butlletí.

BUTLLETINS