Notícies

Màsters i postgraus

Màster Universitari en Antropologia i Etnografia

Organitza: Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Coordinat per Roger Canals Vilageliu.

Presentació

L’antropologia social i cultural és una ciència social que té com a objecte d’estudi els processos de sociabilitat humana des d’una perspectiva comparativa; més específicament, la qüestió de la diversitat cultural.
A més d’aquesta perspectiva transcultural, l’antropologia social i cultural disposa d’un mètode de recerca propi i específic, la recerca etnogràfica, l’èxit de la qual ha traspassat clarament les fronteres disciplinàries ‘gràcies la metodologia qualitativa’ i ja influeix decisivament en disciplines com la pedagogia, la sociologia o el treball social.

El màster d’Antropologia i Etnografia s’ha dissenyat per contribuir a generar un coneixement complex sobre els reptes socials, polítics, econòmics i educatius que afronta la societat catalana en el context europeu i globalitzat. L’escala mundial de molts fenòmens contemporanis està comportant l’aparició de canvis socials i culturals que subratllen la importància de la qüestió de la diversitat cultural, la qual constitueix l’àmbit central de recerca i reflexió de l’antropologia com a disciplina. Els fluxos migratoris o les situacions de precarietat associades a la crisi econòmica, per exemple, estan generant noves necessitats socials en camps com l’educació, les relacions laborals, l’atenció sanitària o l’habitatge, en els quals la diversitat genera sovint fenòmens d’incomprensió i de rebuig que l’antropologia, més que cap altra disciplina, pot contribuir a resoldre. Gràcies a l’experiència en l’estudi de realitats molt diferents a la nostra, l’antropologia ha desenvolupat una perspectiva específica que afavoreix la comprensió dels fenòmens socioculturals.

+ info: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5930834

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Organitza: Universitat de Barcelona

Els darrers anys, les polítiques culturals públiques i la revalorització social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

El màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.
Té un caràcter fonamentalment professionalitzador: l’objectiu principal és oferir als alumnes una formació teòrica i pràctica que els permeti assolir les eines necessàries per inserir-se en el camp professional del patrimoni.

+ info: https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/G/M0305/preinscripcioMatricula/index.html?

Màster en antropologia: recerca avançada i intervenció social

Organitza: Departament d’Antropologia Social i Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona.

El Màster en antropologia: recerca avançada i intervenció social que imparteix la UAB és un Màster Oficial que té per objectiu la formació per a la recerca etnogràfica i la intervenció en contextos de relacions interculturals, a través de dues especialitats; la E1 amb un enfocament cap a la investigació etnogràfica i transcultural i una altra, la E2 amb una orientació en el camp de la intervenció sociocultural i ambiental. Té 60 crèdits i és la via d’accés a un Doctorat en Antropologia Social i Cultural. Està destinat a professionals, persones dedicades a la recerca, estudiants amb titulació universitària superior i interès en les relacions interculturals, tant des de l’àmbit acadèmic com des de les administracions públiques i les entitats socials. Les classes són en castellà.

TRIPTICO-MO-2020-21Baixa

+ info: http://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/antropologia-recerca-avancada-i-intervencio-social-1096480139517.html?param1=1345648439250

Máster Oficial en Antropologia Social y Cultural / Social and Cultural Anthropology CREOLE

Aquest màster és fruit de la col·laboració dels departaments d’Antropologia de les set universitats europees que formen part: Universitat de Viena (Àustria), Universitat de Berna (Suïssa), Universitat Nacional d’Irlanda Maynooth (Irlanda), Universitat Lumière de Lyon II (França), Universitat de Ljubljana (Eslovènia), Universitat de Poznan (Polònia) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

El Màster Oficial en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology CREOLE del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona és el primer màster interuniversitari internacional oficial a Espanya que ofereix alhora una formació sòlida en antropologia social i cultural contemporània i una experiència única de mobilitat. L’objectiu del màster, de dos anys de durada (120 ECTS), és formar investigadors especialitzats en l’estudi de les diferències culturals, els processos transnacionals i les noves formes d’identitat, al temps proporcionar una formació sòlida i competitiva en tres àrees d’especialització principals: noves identitats, cultura material i consum, i cultura visual i popular.

01Triptico-CREOLE_2010-21_CASTBaixa

02Triptico-CREOLE_2020-21_ENGBaixa

+ info: https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1345692485700

Máster universitario en Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social 

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

El Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social et capacita per comprendre i analitzar els diversos fenòmens relacionats amb la vida social i cultural pròpia de la societat urbana i intervenir en el context de la pluralitat, les dinàmiques i les transformacions constants; incidint sobretot en les migracions i les situacions de diversitat cultural.

El nucli teòric i metodològic principal procedeix de l’antropologia social. Rebràs formació en matèries d’antropologia urbana, migracions, diversitat cultural i intervenció en àmbits urbans. L’orientació del màster és interdisciplinària i condueix cap a la professionalització o la recerca.

+ info: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/antropologia-urbana/

Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Dates: del 02/10/2020 – 07/05/2021

El Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa forma especialistes en metodologies d’intervenció social i educativa innovadores per a l’acompanyament de persones, grups i comunitats en processos de canvi, a partir de coneixements específics sobre nous models d’intervenció i de la pràctica reflexiva i creativa en l’exercici professional.

Fonamentalment, el programa se centra en:

a) La Innovació, tant en el seu contingut com en les metodologies d’aprenentatge, incorporant metodologies innovadores que permetin reflexionar i ser crítics sobre els models i la pràctica de la intervenció; alhora que creatives i amb la capacitat de formular i construir noves propostes.

b) És un espai de trobada entre els àmbits del Treball Social i l’Educació Social per formar especialistes que puguin integrar -tant en els coneixements com en la pràctica- ambdues perspectives de la forma més efectiva possible. D’aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats sòcio-laborals de la nostra societat actual a través del treball col·laboratiu amb els Col·legis professionals.

c) Es tracta d’un màster que ofereix eines per la cura l’autocura professional, ja que una part important de l’èxit de la intervenció està, precisament, en la manera com les organitzacions curen les relacions que s’estableixen entre les dues parts implicades en el procés de la intervenció: les persones usuàries i els professionals.

d) Impacte i transformació social: la recerca és un element inherent a l’acció socioeducativa i amb un gran potencial per transformar. Per tant, s’ensenyen mètodes de recerca que es puguin incorporar a la intervenció perquè aquesta tingui un impacte real sobre la població.

+ info: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/intervencio-social-educativa/

Diploma de Postgrau en Salut mental col·lectiva

Organitza: Universitat Rovira i Virgili i Fundació Congrès Català de Salut Mental (FCCSM)

Dates: del 09/10/2020 AL 15/10/2021

El Postgrau és fruit de la col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Congrès Català de Salut Mental (FCCSM). La formació es realitza a Barcelona i compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació S.C. Radio Nikosia i l’Associació Civil Ràdio La Colifata. Al mateix temps compta amb el suport dels Col·legis Professionals de Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social i Educadores i Educadors, així com la Federació Veus, la Federació Salut Mental Catalunya, i les entitats ADEMM, Saraü i la Coop. Aixec

És una oportunitat per a pensar i problematizar la qüestió del sofriment psíquic des d’una aproximació atenta a la seva complexitat inherent. És una proposta d’aprenentatge que advoca per la transdisciplinarietat com a àmbit de ressonàncies mútues entre els diferents marcs de referència i perspectives epistemològiques sobre la salut mental. Una proposta que transversalment incorpora elements de la perspectiva interseccional, del Diàleg Obert i la salut col·lectiva en general.

+ info: http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_salut_mental_col_lectiva/of/ca/EPSAMECS-M3-2020-7

 1ª edició del màster de Disseny i Direcció de Labs (Didilabs)

Impulsors del Màster Didilabs: Fundació i2CAT, Citilab, Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Departament de Sociologia, Universitat de Barcelona.

Didilabs, és un màster adreçat als promotors, dissenyadors i directors de les noves tecnologies digitals que necessiten els territoris per fer la transformació social i digital, i desplegar la societat del coneixement. És un máster dissenyat per tecnoantropòlegs.

  • El màster Didilabs és un títol propi la Universitat de Barcelona. 
  • Modalitat: en línia
  • ECTS: 60
  • Inici: Octubre 2020 
  • Durada: 1 any
  • Oferta de places: 25
  • Inici preinscripcions: 1 de juliol

Més informació:

Fitxa del màster

Web i bloc del Màster Didilabs

Flyer del Màster

Contacte: master.didilabs@ub.edu 

Máster universitario en investigación antropológica y sus aplicaciones

Organitza: UNED. Facultat de Filosofia

Presentación

La Antropología Social y Cultural es una disciplina encuadrada en el doble ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Su objeto fundamental es el estudio de la diversidad de las culturas y las relaciones interculturales. Las dos raíces históricas de la antropología —la orientada al estudio de otras sociedades y la orientada al estudio de la diversidad cultural interna—, han dotado a la Antropología Social y Cultural de una especialización no cubierta por ninguna otra disciplina. Su área de conocimiento es específica.

La etnografía basada en el trabajo de campo, la observación participante, el uso de técnicas de análisis cualitativas, la atención a los procesos dinámicos y las perspectivas holísticas, comparativas, acaso sean las aportaciones más conocidas de la antropología social y cultural al conjunto de los saberes y métodos científicos. En la práctica, los métodos y las técnicas etnográficas han sido asumidos y asimilados por otras disciplinas de las ciencias sociales (sociología, psicología social, geografía, etc.), con las adaptaciones requeridas por las prácticas y bagajes teóricas de cada una de ellas. La etnografía ha ido adquiriendo en el ámbito que le es más propio, el de la Antropología Social y Cultural, elevadas cotas de sofisticación, precisión y refinamiento que exigen destrezas profesionales imprescindibles para la planificación de proyectos, diseños de investigación, utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas, etc.; además de un especial cuidado en las posibles implicaciones políticas y/o éticas del trabajo, las necesidades de protocolos deontológicos y garantías de confidencialidad de los informantes y otras cuestiones de esta índole, no menores en este tipo de trabajo y que requieren la conveniente formación.

+ info: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,30300262&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=1

Màster en Diversitat Religiosa: Pensament, Realitat i Governança (3a edició)

Organitza: Universitat de Girona.

Data d’inici: 30/09/2020
Data de finalització: 24/09/2021

Docència on-line

El màster pretén oferir una mirada respectuosa, crítica i rigorosa sobre la diversitat religiosa a Catalunya i Europa. Per tant, hauria de cridar l’atenció de qualsevol persona interessada en el fenomen religiós en un sentit ampli. D’altra banda, el reconeixement del fet religiós com un fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal (és a dir, com un dret fonamental) obliga les administracions a dissenyar, executar i avaluar polítiques que tinguin en compte les diferents confessions religioses. Es fa necessari, doncs, que hi hagi personal format i capacitat per assumir aquestes responsabilitats i això vol dir, que conegui i estigui familiaritzat amb aquesta diversitat.

El màster compta amb el suport explícit de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

+ info: http://www.masterdiversitatreligiosa.com/

IX Edició Màster Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Organitza: CooperAcció

Modalitat virtual

Els objectius del Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament són:

– Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
– Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament, promovent la creació de capacitats per fer una anàlisi crític envers les mateixes.
– Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
– Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació des d’una mirada feminista.

+ info: https://www.cooperaccio.org/preinscripcion-abierta-master-igualdad-y-equidad-en-el-desarrollo/