Notícies

Màsters i postgraus

Curso de postgrado: Antropología de la Arquitectura. La vida social del entorno construido

Inscripcions: Fins el 31 de març de 2021

Dates del curs: del 7 d’abril al 31 de juliol de 2021

Organitza: Universitat de Barcelona (UB)

Presentació

El postgrado certificado por la Universidad de Barcelona como curso de Experto en Antropología de la Arquitectura. La vida social del entorno construido, propone una perspectiva crítica e interdisciplinar para analizar la producción de las ciudades en la actualidad. El programa está compuesto de cuatro unidades concebidas bajo un modelo de investigación orientado a comprender la materialización del entorno construido y su interacción con la sociabilidad urbana. El curso propone una metodología que vincula la etnografía y la investigación proyectual como punto de intersección entre la Antropología y la Arquitectura, y que pretende ser de utilidad para el análisis del complejo proceso de producción del espacio urbano.

+ info: https://antropoarq.com/

Màster Universitari en Antropologia i Etnografia

Calendari de preinscripció 2021:

Primer periode: del 10 de febrer al 18 d’abril.
Segon període: del 20 d’abril al 21 de juny.

Organitza: Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Coordinat per Roger Canals Vilageliu.

Presentació

L’antropologia social i cultural és una ciència social que té com a objecte d’estudi els processos de sociabilitat humana des d’una perspectiva comparativa; més específicament, la qüestió de la diversitat cultural.
A més d’aquesta perspectiva transcultural, l’antropologia social i cultural disposa d’un mètode de recerca propi i específic, la recerca etnogràfica, l’èxit de la qual ha traspassat clarament les fronteres disciplinàries ‘gràcies la metodologia qualitativa’ i ja influeix decisivament en disciplines com la pedagogia, la sociologia o el treball social.

El màster d’Antropologia i Etnografia s’ha dissenyat per contribuir a generar un coneixement complex sobre els reptes socials, polítics, econòmics i educatius que afronta la societat catalana en el context europeu i globalitzat. L’escala mundial de molts fenòmens contemporanis està comportant l’aparició de canvis socials i culturals que subratllen la importància de la qüestió de la diversitat cultural, la qual constitueix l’àmbit central de recerca i reflexió de l’antropologia com a disciplina. Els fluxos migratoris o les situacions de precarietat associades a la crisi econòmica, per exemple, estan generant noves necessitats socials en camps com l’educació, les relacions laborals, l’atenció sanitària o l’habitatge, en els quals la diversitat genera sovint fenòmens d’incomprensió i de rebuig que l’antropologia, més que cap altra disciplina, pot contribuir a resoldre. Gràcies a l’experiència en l’estudi de realitats molt diferents a la nostra, l’antropologia ha desenvolupat una perspectiva específica que afavoreix la comprensió dels fenòmens socioculturals.

+ info: https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5930834

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Calendari de preinscripció 2021:

Primer periode: del 10 de febrer al 18 d’abril.
Segon període: del 20 d’abril al 21 de juny.

Organitza: Universitat de Barcelona

Els darrers anys, les polítiques culturals públiques i la revalorització social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

El màster Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix formació professional per treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, i preveu també les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.
Té un caràcter fonamentalment professionalitzador: l’objectiu principal és oferir als alumnes una formació teòrica i pràctica que els permeti assolir les eines necessàries per inserir-se en el camp professional del patrimoni.

+ info: https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/G/M0305/preinscripcioMatricula/index.html?

Máster universitario en Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social 

Calendari de preinscripció 2021:
1a. fase: de l’1 de febrer al 15 d’abril.
2a. fase: del 16 d’abril al 30 de maig (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places a la primera fase).
3a. fase: del 31 de maig al 15 de juliol (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
4a. fase: del 16 de juliol al 31 d’agost (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
5a. fase: de l’1 al 20 de setembre (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
6a. fase: del 21 de setembre al 4 d’octubre (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Primer curs: de principis d’octubre de 2021 a juny de 2022
Segon curs: d’octubre de 2022 a febrer de 2023

El Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social et capacita per comprendre i analitzar els diversos fenòmens relacionats amb la vida social i cultural pròpia de la societat urbana i intervenir en el context de la pluralitat, les dinàmiques i les transformacions constants; incidint sobretot en les migracions i les situacions de diversitat cultural.

El nucli teòric i metodològic principal procedeix de l’antropologia social. Rebràs formació en matèries d’antropologia urbana, migracions, diversitat cultural i intervenció en àmbits urbans. L’orientació del màster és interdisciplinària i condueix cap a la professionalització o la recerca.

+ info: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/antropologia-urbana/

Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Calendari de preinscripció 2021:
1a. fase: de l’1 de febrer al 15 d’abril.
2a. fase: del 16 d’abril al 30 de maig (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places a la primera fase).
3a. fase: del 31 de maig al 15 de juliol (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
4a. fase: del 16 de juliol al 31 d’agost (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
5a. fase: de l’1 al 20 de setembre (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).
6a. fase: del 21 de setembre al 4 d’octubre (aquest període només s’obrirà en el cas que no s’hagin cobert la totalitat de les places de les fases anteriors).

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Dates: De finals de setembre de 2021 a finals de juny de 2022

El Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa forma especialistes en metodologies d’intervenció social i educativa innovadores per a l’acompanyament de persones, grups i comunitats en processos de canvi, a partir de coneixements específics sobre nous models d’intervenció i de la pràctica reflexiva i creativa en l’exercici professional.

Fonamentalment, el programa se centra en:

a) La Innovació, tant en el seu contingut com en les metodologies d’aprenentatge, incorporant metodologies innovadores que permetin reflexionar i ser crítics sobre els models i la pràctica de la intervenció; alhora que creatives i amb la capacitat de formular i construir noves propostes.

b) És un espai de trobada entre els àmbits del Treball Social i l’Educació Social per formar especialistes que puguin integrar -tant en els coneixements com en la pràctica- ambdues perspectives de la forma més efectiva possible. D’aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats sòcio-laborals de la nostra societat actual a través del treball col·laboratiu amb els Col·legis professionals.

c) Es tracta d’un màster que ofereix eines per la cura l’autocura professional, ja que una part important de l’èxit de la intervenció està, precisament, en la manera com les organitzacions curen les relacions que s’estableixen entre les dues parts implicades en el procés de la intervenció: les persones usuàries i els professionals.

d) Impacte i transformació social: la recerca és un element inherent a l’acció socioeducativa i amb un gran potencial per transformar. Per tant, s’ensenyen mètodes de recerca que es puguin incorporar a la intervenció perquè aquesta tingui un impacte real sobre la població.

+ info: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/intervencio-social-educativa/