Notícies

Contra el racisme, aquí i allà, acció i reflexió

Arran del brutal assassinat d’en George Floyd a Minneapolis, la campanya de protestes contra el biaix racial que acostuma a adoptar la violència policíaca als Estats Units –i no únicament allà, penseu en els casos recents de Sant Feliu Sasserra o Premià de Mar– ha derivat en una onada global d’indignació que pren els símbols més il·lustres del projecte colonial com a diana. Res no és casual, res no és gratuït. Richmond, Bristol, Houston, Londres, Miami o Anvers ja han experimentat accions iconoclastes contra les imatges de reis, conqueridors i altres protagonistes d’una vasta estructura de dominació de la qual el comerç d’esclaus cap al continent americà va ser-ne la manifestació més deshumanitzadora.

De de l’Institut Català d’Antropologia ens afegim a aquest moviment manifestant la nostra solidaritat amb les protestes que sovintegen arreu, com també la nostra comprensió respecte a les agressions que estan rebent les estàtues que commemoren la discriminació i l’oprobi colonials. I ho volem fer tot assenyalant que creiem arribat el moment d’encetar un debat públic, serè, sobre el sentit d’aquestes figures també als nostres espais públics, un debat que comprometi la ciutadania oferint-li tota la informació necessària per tal que pugui jutjar l’oportunitat de mantenir, o en cas contrari enderrocar, les imatges de personatges que encarnen una història tèrbola i complexa. Si les nostres administracions es mostren obertes a assumir un repte que en aquests moments trobem inajornable, que no tinguin cap dubte que les antropòlogues d’aquest país hi participarem amb esforç i responsabilitat.  

Institut Català d’Antropologia (ICA)