Pàgina oficial de l'Institut Català d'Antropologia
 
     
 


Susan M. DiGiacomo University of Massachusetts at Amherst (USA) /
Universitat Rovira i Virgili / Institut Català d'Antropologia
 
Cristina Larrea Killinger Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia  
Alberto López Bargados Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia  
Mònica Martínez Mauri Universitat Autònoma de Barcelona/ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Institut Català d'Antropologia  
Carles Salazar Carrasco Universitat de Lleida / Institut Català d'Antropologia  
Sílvia Gómez Universitat Autònoma de Barcelona / Institut Català d’Antropologia  
Alex Coello Universitat Autònoma de Barcelona / AHCISP / Institut Català d'Antropologia  
Jaume Franquesa Universitat de Barcelona / Institut Català d'Antropologia  

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA