inici
 
 
 
     
 
Nigra sum? Reflexions antropològiques entorn de la Mare de Déu de Montserrat i la Santa Muntanya.
Josefina Roma i Riu
Universitat de Barcelona

Resum

La muntanya de Montserrat mostra la seva singularitat en tots els àmbits, des de la geologia fins a les creences religioses tot passant per la narració mítica. Cada aspecte ha recorregut un llarg procés on la visió de diferents generacions s’ha anat acumulant, sincretitzant i interpretant el meravellós i el sagrat que es concentra en la muntanya. També hi ha anat dipositant les explicacions racionals i místiques i totes elles ens interpel•len a nosaltres i ens fan veure, més enllà de l’anècdota o la historiografia, una persistència de la recerca que fa la societat i l’individu per ascendir espiritualment. La muntanya, com a lloc sagrat, li proporciona aquest axis mundi. D’aquesta manera, les narracions sobre bandolers, dimonis antics, aparicions de la Mare de Déu, manifestacions de llums sagrades i fins d’altres suposats mons, es concentren i combinen, deixant al descobert el mateix afany pregonament humà de trascendència.

Abstract

Montserrat is a singular mountain in every respect, from its geology to the traditions and mythic tales associated with it to the religious beliefs surrounding it. Each of these aspects has undergone a long process in which the cumulative views of successive generations have combined to produce interpretations of the marvellous and sacred nature of the mountain. The passage of time has yielded explanations both rational and mystical which call our attention beyond anecdote or historiography to the persistence of the search, by individuals and by society as a whole, for spiritual heights. As a sacred place, the mountain offers an axis mundi. Tales of brigands, demons, apparitions of the Virgin, mysterious lights, and even hidden worlds combine to reveal a deeply human desire for transcendence.

Quaderns-e Nº 07, 2006/a

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA