inici
 
     
Pàgina oficial de l'Institut Català d'Antropologia  
Presentació del núm. 5 (2005a)
en col•laboració amb l’Orquestra del Caos

Consell de redacció

 

El 1957, l'antropòleg nord-americà P. Bohannan assenyalava en el prefaci d'una de les seves obres que havia decidit prescindir d'una gravadora de so perquè, en lloc de recollir amb naturalitat el que ocorria al voltant, en atreure l'atenció de la gent interferia en les activitats que es proposava estudiar (la resolució de conflictes), i, molt especialment, perquè havia observat que ell mateix havia començat a seleccionar les dades en funció de les possibilitats d'aquell artefacte. Amb cert pesar, va concloure que les millors eines del treballador de camp seguien sent la intuïció i el quadern de notes.

El temps va passar i amb ell també aquelles reserves sobre els aparells d'enregistrament d'imatge i so, que ara s'utilitzen quotidianament en l'observació de l'espai públic, i els resultats dels quals són, al seu torn, sotmesos a examen. Si no fa gaires anys va irrompre amb força el que es va anomenar antropologia visual, en aquest dossier, que editem en col•laboració amb l’Orquestra del Caos i en el que hi participen els investigadors del grup Ciudad Sonora, a més dels professors Jaume Ayats i Manuel Delgado, presentem als lectors i lectores un nou àmbit d'investigació que, en comptes d'imatges, explora l'expressió sonora dels esdeveniments socials. Ja no es tracta d'evitar interferir, que era el que preocupava els antropòlegs d'antany, sinó de veure la manera com el "paisatge sonor" interfereix en la vida de les persones, establint relacions que es mouen en múltiples direccions.

Potser encara sigui aviat per anomenar "antropologia sonora" aquest apassionant camp d'estudi, especialment quan els nostres col•laboradors procedeixen de diverses disciplines de les ciències socials; no obstant això, totes elles comparteixen amb l'antropologia un tret metodològic comú: els fets culturals són estudiats atenent el context en el qual són produïts. Segur que aquest esforç, que a casa nostra és pioner, obrirà un camí que proporcionarà notables resultats. Desitgem que gaudiu de la seva lectura.

 

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA