Consell de redacció

Silvia Bofill Universitat de Barcelona  
Eliseu Carbonell Universitat de Barcelona  
Gerard Horta Universitat de Barcelona  
Cristina Larrea Killinger Universitat de Barcelona  
Alberto López Bargados Universitat de Barcelona  
Àngel Martínez Hernáez Universitat Rovira i Virgili  
José Mª Ortuño Universitat de Barcelona  
Carles Salazar Carrasco Universitat de Lleida  
Montserrat Ventura i Oller Universitat Autònoma de Barcelona  

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA