Consell de redacció

Adela García Muñoz Universitat de Barcelona  
Cristina Larrea Killinger Universitat de Barcelona  
Alberto López Bargados Universitat de Barcelona  
Diana Marre Universitat de Barcelona  
Àngel Martínez Hernáez Universitat Rovira i Virgili  
Gemma Orobitg Canal Universitat de Barcelona  
José Mª Ortuño Universitat de Barcelona  
Carles Salazar Carrasco Universitat de Lleida  
Montserrat Ventura i Oller Universitat Autònoma de Barcelona  

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA