Cartografia

Aquest mapa amb els punts calents de les diferents mobilitzacions ciutadanes permet copçar visualment quins van ser els indrets escollits pels militants antifranquistes alhora de sortir de les catacumbes i fer-se visibles als carrers i places de la ciutat