Notícies

Publicacions del Centro de Documentación de la Fundación Secretariado Gitano

09/09/2020

Materials sobre interculturalitat i comunitat gitana

Bibliografia sobre etnicitat, cultura, historia i comunitat gitana.

https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/etnigitana.html.es

https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/historicocultural.html.es

Fundación Secretariado Gitano.Centro de Documentación
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/informacion/