Notícies

Publicat el nou número de Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia

22/05/2020

No 35 (2019): Transformaciones sociales y significados del trabajo. Aportaciones desde la antropología.
Amb aquest número, Quaderns inicia una nova etapa en la qual abandona la seva edició en paper i es fusiona amb Quaderns-e, passant a ser una única publicació online de caràcter semestral i estrenant una nova plataforma digital d’accés obert.

No 35 (2019): Transformaciones sociales y significados del trabajo. Aportaciones desde la antropología

Coordinat per Rosa Lázaro-Castellanos i María Offenhenden

Disponible en accés obert a: https://publicacions.antropologia.cat/quaderns/issue/view/10