Revista (con)textos. revista d'antropologia i investigació social

http://www.con-textos.net

L'objectiu de la revista és el de donar a conèixer els treballs de recerca que es duen a terme durant l'etapa doctoral, creant un espai de debat, reflexió i formació en l'àmbit de l'antropologia social i cultural.

Trans. Revista transcultural de música

http://www.sibetrans.com/trans/

Fòrum afavorit per la Societat d'Etnomusicologia (SIBE) que pretén promoure el diàleg i debat sobre la producció de coneixements musicals en una època que presenta nous problemes i exigeix ​​noves representacions de la música.

Perifèria. Revista d'investigació i formació en antropologia

http://revistes.uab.cat/periferia

Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.