Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia


Quaderns-e és una revista digital publicada per l'Institut Català d'Antropologia des de l'any 2003. Es una revista que complementa la revista Quaderns, serie monogràfics, publicada des de l'any 1980. Ambdues publicacions posen a l’abast d’un públic més ampli les aportacions de l’antropologia social i l'etnografia, per tal de donar major visibilitat a la recerca realitzada a Catalunya i crear un espai internacional de debat i discussió sobre la nostra disciplina. Tant Quaderns com Quaderns-e publiquen dossiers temàtics, articles, ressenyes de llibres i comentaris derivats de recerques antropològiques. Quaderns-e es una revista indexada (Emerging Sources Citation Index, Scopus, DIALNET, REV' ANTHRO, REDIB, MIAR, CSIC), evaluada (CIRC, ERIH PLus, CARHUS, Latinidex, SJR), i que sotmet els textos rebuts a avaluació externa.


Vol. 23, No 1 (2018): Miscel·lània

Taula de continguts

Editorial

Natalia Alonso Rey
PDF

Articles

Marta Contijoch Torres et al.
PDF
Cristina Arroyo Martín
PDF
Lourdes Franco Lopez, Maria José Saenz Rodríguez
PDF
Facundo Taibi Cicaré
PDF
Jorge Villanueva Farpón
PDF
Laura Aylén Enrique
PDF

Ressenyes

Francesc Alemany Sureda
PDF
Carlota Fuentevilla, Víctor Zapata
PDF
Rosana Carvalho Paiva
PDF
Esperanza Gómez
PDF