Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia


Quaderns-e és una revista digital publicada per l'Institut Català d'Antropologia des de l'any 2003. Es una revista que complementa la revista Quaderns, serie monogràfics, publicada des de l'any 1980. Ambdues publicacions posen a l’abast d’un públic més ampli les aportacions de l’antropologia social i l'etnografia, per tal de donar major visibilitat a la recerca realitzada a Catalunya i crear un espai internacional de debat i discussió sobre la nostra disciplina. Tant Quaderns com Quaderns-e publiquen dossiers temàtics, articles, ressenyes de llibres i comentaris derivats de recerques antropològiques. Quaderns-e es una revista indexada (Emerging Sources Citation Index, Scopus, DIALNET, REV' ANTHRO, REDIB, MIAR, CSIC), evaluada (CIRC, ERIH PLus, CARHUS, Latinidex, SJR), i que sotmet els textos rebuts a avaluació externa.