Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

20 (2) 2015. Més enllà d’una dicotomia enganyosa: reflexions sobre l’antropologia històrica

Coordinat per Alexandre Coello de la Rosa i Josep Lluís Mateo Dieste

Sumari