Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

18 (2) 2013. "Antropologia del Conflicte Urbà" / "Cossos en risc"

Athens Urban Space Riots: From December 2008 Revolt to Mobilizations in the Era of Crisis

Charalampos Tsavdaroglou & Vasiliki Makrygianni

Department of Urban and Regional Planning,
Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Abstract

Contemporary struggles and revolts in Athens during the economic crisis sprang from existing social relations and sowed seeds that are still growing day by day. In this paper we roam the Athenian metropolis, attempting to illuminate those aspects that prepared the ground for contemporary urban conflict. Following Lefebvre’s analysis, we consider space dialectically, as a projection of society on the ground. Through a tour of Athens's particular urban characteristics, we analyze and compare the territorial spread of the December 2008 revolt and the contemporary mobilizations against austerity measures. We argue that Athens experienced the December 2008 revolt and the subsequent crisis struggles in its own distinctive way, which has similarities to but also notable differences from other recent urban conflicts such as the US Occupy movement, the Spanish indignados movement, and the Arab Spring.

Key words: Athens; urban space; riot; economic crisis.

Resum

Les lluites contemporànies i les revoltes que van sorgir a Atenes durant l’època de crisi van brollar de les relacions socials existents, i van sembrar llavors que segueixen creixent dia després de dia. En aquest article, recorrem la metròpolis atenesa intentant tirar llum sobre els aspectes que van preparar l'escenari per a les lluites urbanes contemporànies. Seguint a Lefebvre, observem l'espai des de una perspectiva dialèctica, com una projecció de la societat sobre el terreny. A través d'un recorregut per les particulars característiques urbanes d'Atenes, analitzem i comparem l'extensió territorial de la revolta del desembre 2008 i les lluites més recents contra les mesures d'austeritat. Afirmem, a més, que Atenes va rebre la revolta del desembre 2008 i les següents lluites contra la crisi d'una manera peculiar, que té similituds i diferències notables amb les revoltes i les lluites recents com el moviment Occupy a E.U.A., els indignats a Espanya, o la Primavera Àrab.

Paraules clau: Atenes; espai urbà; conflicte; crisi.

Arxius relacionats:
Quaderns-e 18(2)_article2(Dossier1).pdf (1232Kb)