Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

18 (2) 2013. "Antropologia del Conflicte Urbà" / "Cossos en risc"

Coordinat per Miquel Fernández i Mònica Martínez Mauri

Sumari