Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

17 (2) 2012. "Combats de guerra i pau als països àrabs"

Lasierra Muñizm, Edith; López Bargados, Alberto (2012) Fidjos de rabelado. Arte y lógicas de contestación en la isla de Santiago de Cabo Verde. [Edición bilingüe: Castellano-Portugués], Barcelona: Edicions Bellaterra. 143 p. ISBN: 972-84-7290-594-8

Per Mònica Martínez Mauri

Ressenya

Arxius relacionats:
Quaderns_e17(2)_ressenya5.pdf (185Kb)