Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

17 (2) 2012. "Combats de guerra i pau als països àrabs"

Ramírez, Ángeles (2011) La trampa del velo. El debate sobre el uso del pañuelo musulmán, Madrid: Los Libros de la Catarata, 160 p. ISBN: 978-84-8319-577-2

Per Jordi Moreras

Ressenya

Arxius relacionats:
Quaderns_e17(2)_ressenya1.pdf (174Kb)