Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

16 (1-2) 2011. "Fotografia i alteritats"

Fontcuberta, Joan (2010) La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 191p. ISBN: 978-84-252-2288-7

Per Javier E. Romano Silva

Departament de Psicologia Social
Universitat Autònoma de Barcelona
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (ANII-Uruguay)

Arxius relacionats:
Quaderns-e16(1-2)_ressenya4.pdf (66Kb)